Home Ting. 2 PBS
PBS sejarah tingkatan 2

BAND

PERNYATAAN STANDARD

1

Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah  dan unsur patriotisme.

2

Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah  dan unsur patriotisme.

3

Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme

4

Menghuraikan fakta sejarah dan mahir  mengaplikasi  kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme

5

Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah

6

Menjana idea secara rasional dan  menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia

BAND 1

DESKRIPTOR

EVIDENS

B1D1

Mengetahui kemakmuran

dan kekayaan negara kita

menarik British untuk

menjajah

Bab 1

B1D1E1

Menyatakan wilayah yang dikuasai

oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris

(SHTI)

B1D1E2

Melorek peta lokasi Negeri-Negeri

Selat dalam peta Tanah Melayu

B1D1E3

Menyenaraikan pemimpin Kedah dan

Johor yang mempertahankan

kedaulatan negeri (UP)

Bab 2

B1D1E4

Menamakan Negeri-Negeri Melayu

yang mengalami ketidakstabilan politik

B1D1E5

Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu

yang dikuasai British dalam peta Tanah

Melayu

Bab 3

B1D1E6

Menyenaraikan kuasa besar yang

berusaha untuk bertapak di Asia

Tenggara pada awal kurun ke-20

B1D1E7

Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu

Utara dan Johor dalam peta Tanah

Melayu

B1D1E8

Menyenaraikan pemimpin Negeri-

Negeri Melayu Utara dan Johor yang

mempertahankan kedaulatan negeri

(UP)

Bab 4

B1D1E9

Melorek awasan Sarawak pada tahun

1841 dalam peta

B1D1E10

Menyenaraikan kekayaan hasil bumi

Sarawak (UP)

Bab 5

B1D1E11

Melorek kawasan Sabah pada tahun

1877 dalam peta

B1D1E12

Menyenaraikan kekayaan hasil bumi

Sabah (UP)

Bab 6

B1D1E13

Memerihalkan pertanian dagangan

B1D1E14

Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di

Tanah Melayu (UP)

B1D1E15

Melorek kawasan tanaman getah dan

perlombongan bijih timah pada kurun

ke-20 dalam peta Tanah Melayu

 

B1D2

Mengetahui tindak balas

masyarakat tempatan

terhadap penjajahan

British

Bab 7

B1D2E1

Menyenaraikan pemimpin setempat

yang berjuang untuk kedaulatan

bangsa

B1D2E2

Melabel lokasi kebangkitan pemimpin

setempat menentang British dalam

peta Malaysia

B1D2E3

Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin

setempat yang menentang British (UP)

Bab 8

B1D2E4

Menyatakan maksud semangat

Kebangsaan

B1D2E5

Melabel lokasi gerakan kebangsaan di

negara luar yang mempengaruhi

kebangkitan semangat kebangsaan di

negara kita dalam peta dunia

B1D2E6

Menyenarai tokoh nasionalis di negara

kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP)

 

BAND 2

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2D1

Memahami kemakmuran

dan kekayaan negara kita

menarik British untuk

menjajah

Bab 1

B2D1E1

Menjelaskan faktor pertapakan

Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau

Pinang dan Singapura

B2D1E2

Menjelaskan pertapakan Syarikat

Hindia Timur Inggeris di Negeri-Negeri

Selat secara kronologi

B2D1E3

Menjelaskan tindakan pemimpin Kedah

untuk mempertahankan kedaulatan

negeri (UP)

Bab 2

B2D1E4

Menjelaskan faktor campur tangan

British di Negeri-Negeri Melayu

B2D1E5

Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri

Melayu yang menyebabkan campur

tangan British

Bab 3

B2D1E6

Menjelaskan tindakan British untuk

menguasai Negeri-Negeri Melayu

Utara dan Johor secara kronologi

Bab 4

B2D1E7

Menjelaskan tindakan James Brooke

untuk menguasai Sarawak

Bab 5

B2D1E8

Menjelaskan usaha syarikat asing

untuk bertapak di Sabah

Bab 6

B2D1E9

Menjelaskan ciri ekonomi tradisional

dan ekonomi dagangan

B2D1E10

Menjelaskan perkembangan

perlombongan bijih timah di Tanah

Melayu

B2D1E11

Menjelaskan unsur patriotisme yang

mesti diamalkan hasil daripada

kekayaan khazanah negara kita (UP)

B2D2

Memahami tindak balas

masyarakat tempatan

terhadap penjajahan

British

B2D1E11

Menjelaskan unsur patriotisme yang

mesti diamalkan hasil daripada

kekayaan khazanah negara kita (UP)

Bab 7

B2D2E1

Menjelaskan sebab kebangkitan

pemimpin setempat menentang British

B2D2E2

Menjelaskan peristiwa perjuangan

pemimpin setempat menentang British

B2D2E3

Menjelaskan iktibar daripada

perjuangan pemimpin setempat

menentang British (UP)

Bab 8

B2D2E4

Menjelaskan faktor yang

menyemarakkan kesedaran

kebangsaan di negara kita

BAND 3

DESKRIPTOR

EVIDENS

B3D1

Menerangkan

kemakmuran dan

kekayaan negara kita

menarik British untuk

menjajah

Bab 1

B3D1E1

Menerangkan cara Syarikat Hindia

Timur Inggeris bertapak di Pulau

Pinang, Singapura dan Melaka

B3D1E2

Melakar dan melorek peta

pembahagian kawasan pengaruh

British dan Belanda di Kepulauan

Melayu pada tahun 1824

Bab 2

B3D1E3

Menerangkan peranan Residen dan

kesan pelaksanaan Sistem Residen di

Negeri-Negeri Melayu

B3D1E4

Melakar dan melorek peta Negeri-

Negeri Melayu Bersekutu

Bab 3

B3D1E5

Melakar dan melorek peta Negeri-

Negeri Melayu Utara dan Johor

Bab 4

B3D1E6

Menerangkan perubahan ekonomi dan

sosial semasa pentadbiran keluarga

Brooke di Sarawak

B3D1E7

Melakar dan melorek peta wilayah

Sarawak yang dikuasai oleh keluarga

Brooke

Bab 5

B3D1E8

Menerangkan perubahan ekonomi dan

sosial di Sabah semasa pentadbiran

Syarikat Borneo Utara British

Bab 6

B3D1E9

Menerangkan perubahan sosial di

Tanah Melayu kesan daripada

perkembangan ekonomi semasa

pentadbiran British

B3D2

Menerangkan tindak balas

masyarakat tempatan

terhadap penjajahan

British

B3D2E1

Menerangkan kesan perjuangan

pemimpin setempat menentang British

B3D2E2

Membuat garis masa perjuangan

pemimpin setempat menentang British

Bab 8

B3D2E3

Menerangkan peranan golongan

intelektual dalam gerakan kesedaran

kebangsaan di negara kita

B3D2E4

Mengamalkan ciri-ciri warganegara

yang patriotik (UP)

BAND 4

DESKRIPTOR

EVIDENS

B4D1

Menganalisis kemakmuran

dan kekayaan negara kita

menarik British untuk

menjajah

Bab 1

B4D1E1

Membandingkan cara Syarikat Hindia

Timur Inggeris mengambil Pulau

Pinang, Singapura dan Melaka

Bab 2

B4D1E2

Menganalisis campur tangan British di

Negeri-Negeri Melayu daripada aspek

sebab, tokoh dan kesan

B4D1E3

Menganalisis penubuhan Negeri-

Negeri Melayu Bersekutu atau

Persekutuan 1896 daripada aspek

faktor dan kesan

Bab 3

B4D1E4

Menganalisis kewibawaan pemimpin

setempat di Negeri-Negeri Melayu

Utara dan Johor dalam

mempertahankan kedaulatan negeri

daripada aspek tindakan dan kesan

(UP)

Bab 4

B4D1E5

Menganalisis tindakan keluarga Brooke

memantapkan pentadbiran untuk

menguasai Sarawak

Bab 5

B4D1E6

Menganalisis tindakan Syarikat Borneo

Utara British memantapkan

pentadbiran untuk menguasai Sabah

Bab 6

B4D1E7

Membandingkan sistem pendidikan

vernakular di Tanah Melayu

B4D2

Menganalisis tindak balas

masyarakat tempatan

terhadap penjajahan

British

B4D2E1

Mengelaskan perjuangan pemimpin

setempat menentang British mengikut

tokoh, lokasi, sebab dan cara berjuang

Bab 8

B4D2E2

Mengelaskan perjuangan pertubuhan

dalam gerakan kesedaran kebangsaan

berdasarkan pemimpin, matlamat,

bentuk dan kesan perjuangan

B4D2E3

Selalu mengamalkan ciri-ciri

warganegara yang patriotik (UP)

BAND 5

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5D1

Boleh menghubungkait

perkembangan sejarah

negara dengan sejarah

dunia serta mengambil

iktibar daripada peristiwa

sejarah

Bab 1

B5D1E1

Menilai keistimewaan Negeri-Negeri

Selat yang menarik campur tangan

Syarikat Hindia Timur Inggeris

Bab 2

B5D1E2

Menilai tindakan pemimpin Negeri-

Negeri Melayu menghadapi peluasan

kuasa British

Bab 4

B5D1E3

Menilai perubahan pentadbiran,

ekonomi dan sosial semasa

pentadbiran Brooke terhadap

penduduk tempatan di Sarawak (UP)

Bab 5

B5D1E4

Menilai perubahan pentadbiran,

ekonomi dan sosial Syarikat Borneo

Utara British terhadap penduduk

tempatan di Sabah (UP)

Bab 6

B5D1E5

Menilai perubahan ekonomi dan sosial

terhadap penduduk tempatan semasa

pentadbiran British di Tanah Melayu

(UP)

Bab 7

B5D1E6

Menilai keberkesanan perjuangan

pemimpin tempatan dalam

mempertahankan kedaulatan negeri

daripada ancaman kuasa luar

Bab 8

B5D1E7

Menilai keberkesanan cara perjuangan

kesedaran kebangsaan di negara kita

pada awal kurun ke-20

B5D1E8

Mengambil iktibar daripada kegigihan

perjuangan nasionalis

mempertahankan kedaulatan bangsa

dan negara

B5D1E9

Sentiasa mengamalkan ciri-ciri

warganegara yang patriotik (UP)

 

BAND 6

DESKRIPTOR

EVIDENS

B6D1

Menjana idea untuk

kesejahteraan negara dan

menjadi warganegara

yang patriotik serta warga

dunia yang

bertanggungjawab

B6D1E1

Menjana idea secara rasional untuk

kemajuan dan kemakmuran negara

serta dunia (UP)

B6D1E2

Menjadi contoh dalam pengamalan

unsur patriotisme (UP):

· Berbangga sebagai rakyat

Malaysia

· Bersemangat setia negara

· Bersemangat kekitaan

· Berdisiplin

· Berusaha dan produktif

Klik Sini?