Home
Teknik Menjawab Sejarah SPM Kertas 1 PDF Print E-mail

1. Baca soalan dengan teliti.

2. Gariskan perkara penting dalam soalan

3. Baca semua pilihan jawapan

4. Potong pilihan jawapan yang salah

5. Buat pilihan tepat pada pilihan jawapan yang sebakinya.

### Ingat jawab kesemua 40 soalan. Smile

Last Updated on Sunday, 29 January 2012 10:07